Pravilnik Šantićevih večeri poezije

Član 1

Šantićeve večeri poezije su kulturno-umjetnička manifestacija regionalnog karaktera koja okuplja književne stvaraoce i umjetnike bivše Jugoslavije i šire.

Član 2

Šantićeve večeri poezije (u daljem tekstu: Večeri) održavaju se od 1969. godine. U kontinuitetu njeguju tradiciju obilježavanja sjećanja na pjesnika Aleksu Šantića od 1925. godine do danas. Organizuju se svake godine kao višednevna kulturno-umjetnička manifestacija.

Član 3

Sjedište Večeri je u Mostaru, a dio programa se održava i u Nevesinju (drugoj kući pjesnika Alekse Šantića), gđe su se Večeri održavale od 1992. do 2007. godine kada je zbog ratnih i poslijeratnih okolnosti održavanje Večeri u Mostaru bilo onemogućeno. Posebnom odlukom Upravnog odbora manifestacije dio programa Večeri se može održavati i u drugim gradovima Hercegovine.

Član 4

Večeri podstiču i afirmišu srpsku kulturu i umjetnost Mostara i Hercegovine i doprinose izgradnji jedinstvenog kulturno-umjetničkog nasljeđa svih naroda koji na ovom prostoru vijekovima žive.

Član 5

Večeri organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ – Gradski odbor Mostar, čiji Upravni odbor organizuje manifestaciju ili posebnom odlukom imenuje organizacioni tim zadužen za pripremanje i realizovanje Večeri.

U organizaciji Večeri učestvuju i Srpsko pjevačko društvo „Gusle“ Mostar i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ – Opštinski odbor Nevesinje.

Član 6

Upravni odbor SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar (u daljem tekstu: Odbor) donosi Pravilnik, utvrđuje program Večeri, donosi finansijski plan prihoda i rashoda Večeri, odlučuje o datumu održavanja manifestacije i rješava prigovore i žalbe.

Član 7

Odbor donosi odluke na sjednicama većinom glasova prisutnih članova Odbora. Sjednice zakazuje predsjednik ili potpredsjednici u dogovoru sa predsjednikom Odbora.

Član 8

Zapisnici održanih sjednica, bilješke i ostali materijali čuvaju se u arhivi SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar.

Član 9

Odbor se brine o ostvarivanju programa manifestacije, određuje učesnike, stara se o izvršenju finansijskog plana i podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru SPKD „Prosvjeta“ BiH u Sarajevu i dobrotvorima i institucijama koje materijalno pomažu Večeri.

Član 10

Svake treće godine, u sklopu Večeri, uručuje se književna nagrada „Aleksa Šantić“ za poeziju, koju dođeljuje SPKD „Prosvjeta“ – GO Mostar, a po odluci stručnog žirija kojeg imenuje Odbor.

Član 11

Sredstva za organizaciju Večeri obezbjeđuju se od dobrotvora i institucija koje finansiraju projekte kulture i umjetnosti.

Član 12

Sredstva Večeri koriste se prema finansijskom planu za ostvarenje programa.

Član 13

Izmjene i dopune Pravilnika Večeri vrše se po postupku po kojem su i usvojena.

Član 14

Tumačenje Pravilnika daje Odbor.

Pravilnik je usvojen na sjednici Odbora, 30. januara 2012. godine, u Mostaru.

Predsjednik Odbora

Prof. dr Aleksandar Ratković