Управни одбор СПКД ”Просвјета” ГО Мостар

 1. Сања Бјелица Шаговновић, в.д. предсједника
 2. Радивоје Круљ, члан
 3. Владенка Миловић, члан
 4. Бранка Медан, члан
 5. Горица Рашовић, члан
 6. Радислав Тубић, члан
 7. Сања Ђурасовић, члан
 8. Сретенка Чихорић, члан
 9. Тања Чворо, члан
 10. Вања Бјелица Чабрило, члан
 11. Данило Голо, члан