Aktivi SPKD ”Prosvjeta” GO Mostar

SPKD ’’Prosvjeta’’ Gradski odbor Mostar u okviru svoga djelovanje ima i aktive:

Aktiv za bibliotekarstvo i arhiv

Aktiv za Prosvjetinu školu

Aktiv za Šantićeve večeri poezije

Aktiv za književnost, likovnu i muzičku umjetnost