Nastavnici u Prosvjetinoj školi srpskog jezika, istorije i kulture

Mila Trojanović Gašić, srpski jezik

Vuk Bačanović, istorija

Duško Kojić, vjeronauka i osnovi kulture srpskog naroda

Tijana Bašić, crkveno i horsko pjevanje