Књижевна награда „Алекса Шантић“

Управни одбор Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ – Градски одбор Мостар је на својој сједници у Мостару, од 30. јануара 2012. године, донио

ОДЛУКУ

о књижевној награди „Алекса Шантић“

И

Награда „Алекса Шантић“ дођелјује се за поезију објавлјену на српском језику и језицима Јужних Словена.

ИИ

Награду дођелјује СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар (члан 10. Правилника о одржавању Шантићевих вечери поезије).

ИИИ

Награда се дођелјује сваке треће године, а састоји се од новчаног износа и Шантићевог шешира и штапа.

ИВ

Награду обезбјеђује Управни одбор СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар.

В

Управни одбор СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар именује стручни жири за дођелу књижевне награде „Алекса Шантић“.

ВИ

Материјалне трошкове и неопходне услове за рад жирија обезбјеђује Управни одбор СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар.

Предсједник УО СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар

Проф. др Александар Ратковић