Активи СПКД ”Просвјета” ГО Мостар

СПКД ’’Просвјета’’ Градски одбор Мостар у оквиру свога дјеловање има и активе:

Актив за библиотекарство и архив

Актив за Просвјетину школу

Актив за Шантићеве вечери поезије

Актив за књижевност, ликовну и музичку умјетност