Српско просвјетно и културно друштво ”Просвјета” Градски одбор Мостар

Адреса:
Конак 7
88 000 Мостар
Телефон: +387/66/178129

ИД број: 4227762310006

Рачун отворен код – Addiko bank d.d.  Моstar
За уплате у КМ – 3060012642538717

За уплате из иностранства:

IBAN: BA393060012642547641

SWIFT: HAABBA22