Инструкције за уплату средстава из иностранства:

Прималац: Српско просвјетно и културно друштво Просвјета – Градски одбор Мостар
Адреса: Конак број 7, Мостар

Назив банке: Sberbank BH d.d. Mostar
IBAN: BA391402011200700515
SWIFT: SABRBA22

Инструкције за уплате у домаћој КМ валути:

Прималац: Српско просвјетно и културно друштво Просвјета – Градски одбор Мостар
Адреса: Конак број 7, Мостар

Назив банке: Sberbank BH d.d. Mostar

Број рачуна: 1402011130004490