Ко може да се пријави на конкурс за Просвјетину стипендију „Владимир Ћоровић“?

На конкурс за Просвјетину стипендију „Владимир Ћоровић“ могу да се пријаве сви ученици који у школској и академској 2022/2023. години, имају пребивалиште на територији Епархије захумско – херцеговачке и приморске, а који су:

 • ученици виших разреда државних основних школа
 • ученици државних средњих школа
 • редовни студенти и постдипломци државних факултета
 • кандидати који нису старији од 28 година у тренутку затварања Конкурса
 • кандидати који испуњавају претходно наведене услове, а који су нажалост били одбијени на претходним конкурсима за Просвјетине стипендије
 • кандидати који испуњавају претходно наведене услове, а добитници су других стипендија
 • кандидати који нису поновили ни једну годину школовања
 • кандидати који имају примЈерно владање током свих година школовања
 • кандидати који су уписали апсолвентски стаж 2022/2023. године

Које општине припадају територији Eпархије Захумско – херцеговачке и Приморске?

У Босни и Херцеговини, Епархији припадају: Требиње, Билећа, Берковићи, Љубиње, Гацко, Невесиње, Коњиц, Прозор, Јабланица, Мостар, Столац, Чапљина, Неум, Љубушки, Груде, Широки Бријег, Посушје и Дувно.

У Републици Хрватској, Епархији припадају: Дубровник, Метковић, Плоче, полуострво Пељешац и острво Корчула.

Који је износ стипендија?

 • Ученици виших разреда основних школа добијају стипендију у вриједности од 500 КМ
 • Ученици средњих школа добијају стипендију у вриједности од 700 КМ
 • Редовни студенти 1. године факултета добијају стипендију у вриједности од 800 КМ
 • Редовни студенти и постдипломци добијају стипендију у вриједности од 1.000 КМ

Који су критеријуми на основу којих се додјељује стипендија?

 • Успјех у школи и/или на факултету
 • Социјални статус породице
 • Ваннаставне активности
 • Активност у српској заједници
 • Мотивационо писмо

Који је максималан број бодова који кандидат може имати приликом оцјењивања?

Максималан број бодова који кандидат може имати је 100. Критеријуми на основу којих се додјељује стипендија се вреднују на сљедећи начин:

 • Успјех у школи и/или на факултету
 • Социјални статус породице
 • Ваннаставне активности
 • Активност у српској заједници
 • Мотивационо писмо

Која је обавезна документација за пријављивање за стипендију?

 1. Испуњен пријавни формулар

(преузима се електронски, линк за преузимање је: www.prosvjetamostar.org)

 1. Мотивационо писмо
 2. Документација која доказује успјех у школовању за посљедње три године (и статус редовног студента)
 3. Ако је кандидат постигао успјехе у ваннаставним активностима, за посљедње три године – потврда/доказ о томе
 4. Ако је кандидат активан у српској заједници, за посљедње три године – потврда/препорука о томе
 5. Ако је родитељ кандидата незапослен – потврда о незапослености, не старија од 3 мјесеца, коју издаје надлежна служба за запошљавање
 6. Ако је родитељ кандидата у пензији – потврда Фонда ПИО
 7. Ако је родитељ кандидата преминуо – копија извода из матичне књиге умрлих

Посебно напомињемо да је важно да сва документација буде уредно сложена по редослиједу како је наведена у конкурсу (пријавни формулар, мотивационо писмо, документација која доказује успјех у школовању, остале потврде у зависности од породичне ситуације).

Шта се дешава уколико кандидат не достави сву обавезну документацију?

Пријава за стипендију која не садржи обавезну документацију прописану текстом Конкурса, неће се сматрати исправном, тј. пријава тог кандидата се неће узети у разматрање.

Документација под редним бројевима 4. и 5., односи се само на кандидате који имају ваннаставне активности и/или који су активни у српској заједници.

Документација под редним бројевима 6, 7. и 8, односи се искључиво на кандидате који имају поменуте породичне ситуације.

Кандидати чији су родитељи запослени, не достављају никакву потврду и као такви ће се бодовати.

Да ли је могуће накнадно достављати документацију?

Не, није могуће накнадно достављати документацију.

Конкурс траје мјесец дана и сматрамо да је то сасвим довољно времена да се прикупи сва неопходна документација за конкурс.

Шта још може да се достави од документације, а што није обавезна документација?

Уколико кандидат има самохраног родитења – можете доставити неки доказ о томе.

Уколико кандидат има тежак здравствени проблем у породици – можете доставити неки доказ о томе.

Како се преузима Пријавни формулар?

Уколико читате текст Конкурса у новинама, молим вас прекуцајте линк (који се налази у тачки 1. неопходне документације у тексту Конкурса) у неки интернет претраживач и бићете повезани са страном на којој се налази електронска форма пријавног формулара (обратите пажњу да Пријавни формулар има двије стране).

Уколико читате текст Конкурса у електронској форми, само кликните на линк (који се налази у тачки 1. неопходне документације у тексту Конкурса) и бићете повезани са страном на којој се налази електронска форма пријавног формулара.

На који начин се попуњава Пријавни формулар?

Пријавни формулар можете попунити ручно или електронски.

Уколико желите да пријавни формулар попуњавате ручно, потребно је да га штампате и да га попуните читко и штампаним словима. На дну овог формулара, у доњем десном углу, на страни број 2, потребно је да се сваки кандидат својеручно потпише.

Уколико желите да пријавни формулар попуњавате електронски, када све податке попуните електронски, штампајте га и потпишите у доњем десном углу, на страни број 2.

Како се попуњавају лични подаци кандидата у Пријавном формулару?

У празном (десном) дијелу табеле, попуните све тражене податке, а у дијелу гдје је наведен узраст, упишите на линији у ком сте разреду основне/средње школе или године факултета, а у тренутку пријављивања на Конкурс. Дио гдје је наведено да се упише број текућег рачуна, попуњавају само студенти, јер се њима стипендија исплаћује на рачун у банци, јер су пунољетни грађани и имају право да посједују текући рачун у банци.

Изузетно је важно да Пријавни формулар попуните на свим мјестима која су предвиђена за попуњавање, јер ће само тако Комисија за одабир стипендиста тако добити неопходне податке о сваком кандидату.

Молимо вас да све податке у Пријавног формулару попуњавате искрено и са великом одговорношћу за сваку написану ријеч.

Како се попуњавају подаци о ваннаставним активностима у Пријавном формулару?

Подаци о ваннаставним активностима имају неколико сегмената: школска такмичења, спортска такмичења, остале друштвене активности, едукације.

Код школских такмичења ученици основне и средње школе уписују своје резултате у претходне три године, из максимално два предмета. Ако је у питању само учешће на такмичењу, чекирате то поље, а ако је у питању освајање 1. 2. или 3. мјеста, чекирате одговарајуће поље за освојено место. Студенти уписују двије најзначајније награде у оквиру цјелокупног периода студирања (ректорова награда, посебна признања, издате публикације, научни радови и слично).

За спортска такмичења, кандидати свих узраста уписују спортске активности и освојена мјеста на такмичењима у највише три  индивидуална и/или колективна спорта, у претходне двије године. Уколико кандидат само тренира неки спорт, без учешћа на такмичењима, тако и наведите.

Под другим друштвеним активностима се подразумијева похађање музичке школе, пјевање у хору, играње у фолклору, учешће у омладинским, хуманитарним или другим организацијама или удружењима. Наведите максимално двије активности у којима сте активни у периоду од претходне три године. Такође, ако сте похађали неке курсеве и едукације који нису везани за образовање у школи, наведите шта и у ком периоду.

Како се попуњавају подаци о активности у српској заједници у Пријавном формулару?

Уколико је кандидат активан у српској заједници (СПКД „Просвјета“, црквена заједница или друга српска удружења и организације), наводи врсту активности и институцију, као и период у коме је активан.

Шта треба да садржи мотивационо писмо?

Мотивационо писмо је ваша шанса да представите себе, своја интересовања, оно што мислите и желите.

Тај документ је изузетно важан, јер тиме показујете не само садржај и квалитет сопственог живота, већ и вјештину да све то у писаном облику представите.

Пишите о свом животу, а одговорите:

 • зашто сте се пријавили за стипендију
 • на који начин бисте својим дјеловањем могли да помогнете функционисање заједнице у којој живите
 • да ли сте некада раније конкурисали за стипендије неких других институција
 • да ли сте били добитник неке стипендије у претходном периоду
 • какви су вам лични планови и амбиције за будућност
 • какав човјек бисте вољели да постанете
 • шта бисте вољели да радите
 • гдје бисте вољели да живите

Начин, квалитет и исправност писања мотивационог писма се оцјењује, зато посебну пажњу посветите овом документу, јер и нијансе у писаном изражавању могу да буду изузетно важне.

Да ли мотивационо писмо може да буде писано руком или искључиво на рачунару?

Мотивационо писмо може бити писано и руком (али мора бити уредно и читко), а можете доставити и штампани документ који је куцан на рачунару.

За које године школовања се достављају копије ђачких књижица/сведочанстава/индекса?

 • Ученици виших разреда основних школа достављају копије ђачких књижица за посљедња три завршена разреда
 • Ученици средњих школа достављају копије свједочанстава и/или ђачких књижица за последња три завршена разреда
 • Редовни студенти достављају копије индекса и/или сведочанстава за посљедње три завршене године
 • Редовни постдипломци достављају копије индекса са свим оцјенама на основним студијама

Такође, студенти су у обавези да доставе потврду факултета којом доказују статус редовног студента.

Да ли је неопходна оригинал потврда факултета која доказује да је кандидат редован студент?

Не, није неопходна оригинал потврда са факултета, можете доставити копију.

Да ли копије ђачких књижица/свједочанства/индекса/потврде/доказа/препоруке – морају да се овјеравају?

Копије ђачких књижица/свједочанстава/индекса/потврде/доказа/препоруке не морате овејравати, већ само доставите обичне копије тих докумената.

Да ли морају да се копирају све стране ђачких књижица и/или индекса?

Не морате копирати све стране ђачке књижице и/или индекса, већ копирајте само оне стране гдје се виде ваши лични подаци и ваше оцјене (нпр. студенти 1. године факултета треба да копирају само прву страну индекса, уколико у тренутку подношења пријаве за конкурс, нису имали испитних рокова, нити положених испита).

Да ли је неопходна оригинал потврда о незапослености?

Не, није неопходна оригинал потврда о незапослености, можете доставити копију.

Ко издаје потврду о незапослености  родитеља?

Потврду о незапослености родитеља издаје надлежна државна служба за запошљавање.

Да ли је неопходна оригинал потврда из Фонда ПИО о статусу родитеља – пензионера?

Не, није неопходна оригинал потврда о статусу пензионера, можете доставити копију.

Шта ако кандидат нема ваннаставне активности или није постигао значајнији успех?

Кандидат који нема ваннаставне активности или није постигао значајнији успјех у том дијелу, само нема испуњене услове да добије неки од предвиђених бодова за тај критеријум.

Шта ако кандидат није активан у српској заједници?

Кандидат који није активан у српској заједници само нема испуњене услове да добије неки од предвиђених бодова за тај критеријум.

Шта значи у тексту Конкурса реченица – Посебан значај ће имати пријаве бивших стипендиста Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић“

То значи, да уколико кандидати буду имали исти број бодова према критеријумима Правилника о бодовању, предност за добијање стипендије ће имати онај кандидат који је бивши стипендиста Просвјетине стипендије.

Кандидати који су у претходним годинама конкурисали за Просвјетине стипендије, али је нису добили, имаће исти третман као и кандидати који се први пут ове школске године јављају на Конкурс.

Да ли ће се прихватати документација која се пошаље поштом посљедњег дана трајања конкурса?

Да, све коверте са документацијом које буду имале печат поште најкасније посљедњи дан трајања конкурса, биће прихваћене, а документација узета у разматрање за добијање стипендије.

Да ли документација за конкурс мора да се шаље препорученом или обичном поштом?

Можете послати документацију и обичном и препорученом поштом, важно је само да коверат са документацијом буде добро адресиран и упакован (обратите пажњу због количине документације да се у току транспорта коверат не отвори и евентуално документација оштети и/или изгуби).

Ко финансира ове стипендије?

Стипендије се исплаћују искључиво захваљујући донацијама физичких и правних лица, као и донацијама појединих институција.

Да ли је неопходно бити члан СПКД „Просвјета“ да би се добила стипендија?

Не, није неопходно да кандидат буде члан СПКД „Просвјета“, нити је неопходно да кандидат буде члан било које друге институције.

Да ли се може лично предати документација за Конкурс?

Нажалост не, документација за пријаву на Конкурс се доставља  искључиво поштом, на адресу: СПКД „Просвјета“-  ГО Мостар, Улица Конак број 7, 88000 Мостар, Босна и Херцеговина.

Да ли кандидат може доћи лично у току трајања Конкурса, на адресу СПКД Просвјета, на консултацију везану за пријављивање на Конкурс?

Нажалост не, имајући у виду велики број кандидата.

Уколико имате нека питања, слободно нам се обратите на е-пошту: [email protected],  а ми ћемо се потрудити да вам што прије одговоримо.

Како се исплаћују стипендије?

Ученицима основних и средњих школа стипендије се исплаћују у готовини, на свечаности додјеле стипендија у Владичанском двору у Мостару, а студентима се стипендије исплаћују на текући рачун чији број морају доставити приликом подношења пријаве, тј. уписати на Пријавни формулар.

Да ли је неопходно да студент – кандидат за стипендије, има отворен текући рачун у банци?

У тренутку попуњавања Пријавног формулара, студент који жели да се пријави на конкурс, мора имати отворен текући рачун у пословној банци. Број текућег рачуна уписује у Пријавни формулар и на тај број рачуна се исплаћује стипендија, наравно, уколико је кандидат добије.

Студенти као пунољетни грађани могу отворити текући рачун у било којој банци.

Потребно је да оду у жељену банку, на одјељење за рад са физичким лицима и неопходно је да понесу важећу личну карту.

Уколико банкарски службеник пита за разлог отварања текућег рачуна, потребно је напоменути да је разлог отварања текућег рачуна исплата стипендије (отварање текућег рачуна у банци је бесплатно).

Да ли је могуће поднети тужбу након објаве незадовољавајућих резултата Конкурса?

Не, одабир стипендиста је потпуно и искључиво у надлежности Комисије за одабир стипендиста, чије чланове је изабрао Организациони одбор Просвјетине стипендије.

Како се стипендије финансирају из извора приватних донатора који су у најбољем интересу поставили критеријуме које кандидати треба да испуне, свака одлука Комисије за одабир стипендиста је коначна.